ค้นหาสินค้า
ลิ้งค์
ลิ้งค์

   

         ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี

 

 ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ประโยชน์อเนกอนันต์นี้สู่

 

 สาธารณชนโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นราก

 

 ฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย

  

 

    

         ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวขั้นต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็น บริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัดผู้จำหน่าย

 

 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย “ตราหมอเส็ง” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทาง

 

 การ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545  ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 

 

 จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  ในวันที่ 7 กันยายน

 

 พ.ศ. 2546  จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่ม

 

 ศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

 

 ทั่วถึงและทันท่วงที  ต่อมาอีก1 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้

 

 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งให้กว่า

 

 เดิมเป็น “บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด” และในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้ย้ายสำนักงานมา

 

 ที่อาคารหมอเส็ง สำนักงานใหญ่ อยู่ตรงข้ามกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เลขที่ 89/211 หมู่ที่ 8

 

 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ลงทุนมากกว่าพัน

 

 ล้านบาทเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม สามารถที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่าง

 

 รวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

 

      ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อม ที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เหนือ

 

 ระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียบกันทุกคน

 

 

 

 

 สนใจสั่งซื้อยาหมอเส็ง ติดต่อกัญญาวีร์ โทร. 089-010-8458

 

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  150,267
Today:  13
PageView/Month:  502

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com